วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพิมพ์ SILK SCREEN กับวาดภาพระบายสี

การพิมพ์  Silk  Screen

วิธีการทำเฟรมแม่พิมพ์
   ขั้นที่ ๑
ผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงเข้าด้วยกันในอัตราส่วน กาวอัด 5 ส่วน  น้ำยาไวแสง 1 ส่วน
คนให้เข้ากัน
   ขั้นที่ ๒
นำกาวอัดที่ผสมกันแล้วเทลงบนบล็อกสกรีน
   ขั้นที่ ๓
เอายางปาดฉาบกาวอัดดังกล่าวฉาบหน้าบล็อกทั้ง ๒ ด้าน
   ขั้นที่ ๔
นำบล็อกที่ฉาบกาวอัดแล้วเป่าด้วยไดเป่าผมให้แห้ง  สนิททั้ง ๒ ด้านแล้วเก็บไว้ในที่มืด
เพราะบล็อกที่ฉาบกาวแห้งแล้วเปรียบเหมือนฟิลม์ไวแสงที่จะมีปฏิกิริยากับแสงได้ต้องระวัง.
   ขั้นที่ ๕
นำแบบที่เขียนไว้แล้ว  ต้องเขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษไขแบบโปร่งแสง)
เอาบล็อกสกรีนมาฉาบด้วยกาวอัดแล้วมาถ่ายด้วยไฟนีออน  นำไปล้างน้ำ  จะได้บล็อกสกรีนที่พร้อมพิมพ์ได้ทันที

     


อุปกรณ์

     ผ้าดิบฟอกขาว

      -  เฟรมแม่พิมพ์หรือบล้อกแม่พิมพ์  (  ปฏฺิทินปี  2556  )
      -  สีพิมพ์  เป็นสีพิมพ์ผ้า  (  สีจม  )
      -  ไม้ปาดสี
      -  แท่นพิมพ์

การวาดภาพระบายสี

      การวาดภาพระบายสีด้วยสีพลาสติก  (  สีทาบ้าน  )  สีชนิดนี้มีคุณลักษณะพิเศษ  มีส่วนผสมที่สำคัญ  คือ  PVA  (  Polyvinyl  alcohol  )   
      สาร  PVA  มีคุณสมบัติพิเศษ  คือ  ล้างหรือผสมน้ำได้ในขณะที่เปียก  แต่เมื่อแห้งแล้วไม่สามารถซักล้างได้จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการความถาวร

การระบายสีน้ำพลาสติกให้สวยงาม  มีเทคนิคดังนี้

1. ใช้น้ำช่วยในการระบายสีเพื่อเกลี่ยสีให้รอยข้อต่อของสีกลมกลืนกัน
2. ระบายตามใสีโทนร้อยและโทนเย็นเพื่อที่สีจะได้กลมกลืนกัน
3. ไม่ควรระบายสีโทนร้อนและโทนเย็นผสมเข้าด้วยกันเพราะจะทำให้สีขัดกันและไม่กลมกลืนกัน

ผลงานที่ได้จากการทำ silk screen